Insamlingen Gemensamt Ansvar Närpes församling

Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld.